Voordelen

Goedkoper inkopen:

U profiteert van onze schaalgrootte (meer dan 100 voorzieningen).

Flexibel aankopen:

Wij stellen U dossiers voor, U kiest zelf of U instapt of niet.
Als U instapt vragen wij het moreel engagement om de winnende offerte te onderschrijven.

Minder workload

U bespaart op personeelsuren en administratie.

Conform aankopen:

Indien U onder de wet op overheidsaanbestedingen valt doet Samenaankoop AZO het werk voor U.
Opstellen lastenboek, publicatie, onderhandeling, gunning: het werk is voor ons. U geniet van het resultaat.

Valt U er niet onder de Wet op Overheidsopdrachten, dan kunt U toch gerust mee instappen.