Nieuws

Orange Mobiele Telefonie: belangrijke mededeling
gggg

Dossier Mobiele Telefonie via Orange:

Orange vraagt ons om per entiteit door te geven wie de verantwoordelijke of gerechtigde is om inzake aanpassingen, vragen etc.. contact op te nemen met Orange support. Orange dient het emailadres, vast en gsm nummer van deze persoon te kennen.
Mogen wij daarom vragen dat elk lid deze gegevens bezorgt aan:
 businesssupport@orange.be
 
Business support is te bereiken via businesssupport@orange.be of via nummer 0800 95 96 2. Via mail is er een SLA van 48 uur, voor dringende gevallen stelt men voor om te bellen. Graag in subject van de mail altijd AZO 5.20625 - 5.20606 vermelden, dan komt deze mail automatisch bij juiste persoon terecht.
 

11/21 Dossier Technische Keuringen :

Het dossier technische keuringen werd toegewezen aan de firma ACA. zij zullen u contacteren voor een vrijblijvend voorstel.

Voor dringende keuringen die op korte termijn dienen uitgevoerd te worden kan u contact nemen met :

Michael Gysens : 0489899891 of michael@acavzw.be

01/22 Dossier IPTV : 

Het dossier IPTV en Signage werd toegewezen aan IDD-projects. Er werden zeer scherpe prijzen bekomen voor aankoop van diverse types tv-toestellen, zowel aankoop of huur. Hiernaast werd ook een interactief platform aangeboden met tal van mogelijkheden inzake signage, verspreiden eigen content, films, streaming activiteiten, social media platform, etc 

03/22 Dossier Tankkaarten :

Het dossier Tankkaarten werd toegewezen aan Q8. Dit was de leverancier met de sterkste regionale spreiding van tankstations over gans Vlaanderen alsook de hoogste korting op de brandstofprijs van de dag. 

05/22 Dossier Connectiviteit voor nieuwe leden :

Voor de nieuwe leden vanaf 07/21 hebben we een nieuw dossier connectiviteit in de markt gezet, mobiele telefonie en data werd gegund aan Orange, vaste telefonie en internet aan Telenet.   

05/22 Dossier Sociaal Secretariaat : 

Het nieuw dossier Sociaal Secretariaat is terug gegund aan Acerta en start vanaf 01/01/2023. Let op : de organisaties die een verlenging hebben getekend bij Acerta voor 3 jaar rechtstreeks met hen zijn niet in orde met de wetgeving overheidsopdrachten vanaf volgend jaar en riskeren hoge boetes, indien u intekent op onze raamovereenkomst bent u in orde wel conform de wetgeving. 

08/22

Het aanbod tilliften en alternerende matrassen is aangepast. Onze leverancier ESRI werd overgenomen door Wissner-Bosserhoff (Wibo). binnenkort zullen de nieuwe voorwaarden te raadplegen zijn via 'documenten leden'.