top of page

Nieuws

Orange Mobiele Telefonie: belangrijke mededeling
gggg

Dossier Mobiele Telefonie via Orange:

Orange vraagt ons om per entiteit door te geven wie de verantwoordelijke of gerechtigde is om inzake aanpassingen, vragen etc.. contact op te nemen met Orange support. Orange dient het emailadres, vast en gsm nummer van deze persoon te kennen.
Mogen wij daarom vragen dat elk lid deze gegevens bezorgt aan:
 businesssupport@orange.be
 
Business support is te bereiken via businesssupport@orange.be of via nummer 0800 95 96 2. Via mail is er een SLA van 48 uur, voor dringende gevallen stelt men voor om te bellen. Graag in subject van de mail altijd AZO 5.20625 - 5.20606 vermelden, dan komt deze mail automatisch bij juiste persoon terecht.

05/22 Dossier Sociaal Secretariaat : 

Het nieuw dossier Sociaal Secretariaat is terug gegund aan Acerta en start vanaf 01/01/2023. Let op : de organisaties die een verlenging hebben getekend bij Acerta voor 3 jaar rechtstreeks met hen zijn niet in orde met de wetgeving overheidsopdrachten vanaf volgend jaar en riskeren hoge boetes, indien u intekent op onze raamovereenkomst bent u in orde wel conform de wetgeving. 

01/23 Dossier Groenten en Fruit, gemengde salades en aardappelen

Het perceel West Vlaanderen werd toegewezen aan Vlaemynck Natuurlijk, de andere percelen aan Groothandel Claessens, alle info vind je op de pagina 'documenten leden'. 

01/23 Dossier Verse vis, diepvriesvis en aanverwanten

Het dossier werd voor alle percelen toegewezen aan Horeca Totaal, alle info vind je op de pagina 'documenten leden'. 

01/23 Dossier 'Droge Voeding- Zuivel - Diepvries werd toegewezen aan:

Droge Voeding: Horeca Totaal

Zuivel: Java Food service

Diepvries: Fribona

Info en voorwaarden te vinden op de pagina 'documenten leden'

03-23 NIEUWE DOSSIERS 2023:

- IT-Materiaal: aankoop of huur van desktops, laptops en tablets inclusief software en first-line support

- Postdiensten : afhaling post + digitale postverwerking

- Medisch materiaal algemeen

- Medische handschoenen en mondmakers

- Relatiegeschenken

- Zorgmeubilair

- Aardgas en elektriciteit voor nieuwe leden

- Zonnepanelen

- Onderhoudsproducten voor nieuwe leden

- Asbest attesten en inventarissen

bottom of page