top of page

Leden

Organisaties die een maatschappelijk doel of zorgbehoevende personen ondersteunen

OCMW

Scholen

Pleegzorg

Maatwerkbedrijven

Kinderdagverblijven

Bijzondere jeugdzorg

Steden en Gemeentes

Ziekenhuizen

Psychiatrie

Voorzieningen voor mensen met een beperking

Ouderenzorg in privé-uitbating onder vzw structuur

Ouderenzorg in privé-uitbating onder commerciële vennootschapsstructuur structuur

Gezondheidscentra, dokter-en thuiszorgpraktijken

bottom of page