top of page

Leden

Organisaties die een maatschappelijk doel of zorgbehoevende personen ondersteunen

Geen ideologische binding : niet gekoppeld aan koepelorganisaties

OCMW

Scholen

Pleegzorg

Maatwerkbedrijven

Kinderdagverblijven

Bijzondere jeugdzorg

Steden en Gemeentes

Ziekenhuizen

Psychiatrie

Voorzieningen voor mensen met een beperking

Ouderenzorg in privé-uitbating onder vzw structuur

Ouderenzorg in privé-uitbating onder commerciële vennootschapsstructuur structuur

dokter-en thuiszorgpraktijken

bottom of page